Få 15% på PEACEFUL MOMENT

FORÅR & SOMMER 2022

REPOWER YOUR SELF IN

Your Inner Garden

FORÅR & SOMMER 2022 UDGAVE


ALMANAK

Power of Summer

Se dig omkring. Himlen er blå, og skoven er lysegrøn. Naturen følger sin rytme og er i balance. Som mennesker er vi uløseligt forbundet med den. Siden tidernes morgen har vi levet i pagt med naturen, som er en evig kilde til velvære og sundhed og et grundvilkår for hele vores eksistens. Denne viden er lige så gammel som mennesket selv.

Sygdom og stress er tilstande, der bringer os ud af balance. Naturen og særligt foråret og sommeren kan støtte og styrke os i at finde tilbage til en god balance. Tilbage til en sund rytme i livet, i huden og imellem gøren og væren. Med denne udgave af ’Your Inner Garden’, der kredser om naturen som terapi, ønsker vi hos Lucia Care at støtte og styrke balancen – ikke bare i huden, men også i livet.

Naturen – en evig nøgle til velvære

I nyere tid er naturens terapeutiske effekt på vores sundhed og velvære blevet genstand for stor interesse fra den videnskabelige verden. De sundhedsmæssige fordele ved at være ude i naturen er i dag veldokumenterede. Senest har britiske forskere kvantificeret hvor meget tid, der præcis skal til for, at niveauerne for oplevelsen af øget sundhed og velvære påvirkes positivt. Dette magiske tal er 120 minutter, altså to timer.

“Det er velkendt, at det at være udendørs i naturen kan være godt for folks sundhed og velvære, men indtil nu har vi ikke været i stand til at sige hvor meget, der er nok. To timer om ugen er forhåbentlig et realistisk mål for mange mennesker især i betragtning af, at det kan spredes over en hel uge for at få fordelen.”

Mathew White

Ved en undersøgelse af 20.000 mennesker erfarede et hold, ledet af Mathew White fra European Center for Environment & Human Health ved University of Exeter, at mennesker, der tilbringer to timer om ugen i grønne områder var væsentligt mere tilbøjelige til at rapportere om godt helbred og psykisk velvære end dem, der ikke gør det. De to timer kan foregå samlet eller spredes ud over en uge. Men to timer er en klar grænseværdi. Undersøgelsen, der blev offentliggjort i juni 2019, viste nemlig også, at der ikke var klare fordele for folk, der lå under denne tidstærskel.

Undersøgelsen af White og hans kolleger er kun den seneste inden for et hastigt voksende forskningsområde, der finder ud af, at naturen har robuste virkninger på menneskers sundhed, både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt.

Læs mere om undersøgelsen fra Nature Scientific Reports her

INDHOLD


  SELF-CARE

  Tank op i naturen

  Hvor lang tid tager det at få en dosis af naturen, som er høj nok til, at du føler dig sund og oplever en stærk følelse af velvære? Måske har du ikke tænkt over det før? Gennem denne øvelse, der kombinerer regelmæssige gåture i et rask tempo og meditation, kan du finde ud af, hvad der passer dig og din krop bedst.

  Self-care med gåtur og meditation

  Øvelsen går ud på at gå en tur på to timer i stilhed en gang om ugen.

  Det er vigtigt, at det er mindst to timer, da hjertet har brug for tid til at finde en god balance imellem systolen, som er den fase, hvor blodet pumpes ud fra hjertet og rundt i kroppen, og diastolen, hvor hjertet er afslappet og fyldes med blod fra kroppen. 

  Det fysiske hjertes rytme kan overføres som et billede på det psykiske hjerte: Når vi som mennesker agerer ude i verden med et aktiveret sansesystem, har vi også brug for at trække os tilbage for at tanke op. Den samme mekanisme, som hjertet har, skal vi også praktisere i vores måde at være i verden på for at undgå stress. 

  Regelmæssige gåture i rask tempo af to timers varighed aflaster hjertet og sænker blodtrykket. Derved falder niveauet af stresshormoner i kroppen, og affaldsstoffer udskilles via åndedrættet. Over tid vil du opleve en meditativ stemning, hvor hovedet tømmes for tanker, og roen falder over dig, da du oplever en følelse af forankring. Hos Lucia Care kalder vi det ”at gå i krop”.

  Mål dit blodtryk før og efter en rask gåtur

  Er du nysgerrig på, hvad der sker i din krop efter en rask gåtur? Så kan du lave dit eget lille eksperiment. Du kan anvende et helt almindeligt blodtryksapparat til at måle dit blodtryk før og efter gåturen.

  Meditation på dine præmisser

  Hvis du har mod på at avancere øvelsen, så prøv dig frem med en bevidst observationsmeditation. Her standser du op og observerer detaljer undervejs. Det kan være en blomst, et insekt eller andet, du møder på din tur. Når du kommer hjem, prøver du at gengive detaljerne ved at tegne dem på papir. Disse observationer øger din bevidsthed, især hvis du gentager øvelsen efter hver gåtur.


  INTEGRATIV MEDICIN

  Med naturen som terapi

  Erfaringerne fra Luciaklinikken, som Nanna Kirkebjerg drev i flere år, er en vigtig del af historien om tilblivelsen af hudplejeserien Lucia Care. På Luciaklinikken kom personer med behov for at komme sig efter sygdom, stress eller livskriser.

  I denne udgave af ’Your Inner Garden’ taler vi med Mia Ebsen, der var ansat som haveterapeut på Luciaklinikken. Her fortæller hun om, hvordan naturterapi, som anvendes i integrativ medicin, kan praktiseres med effekt.

  En samtale med Mia Ebsen

  ”Grøn” bog

  Navn: Mia Ebsen

  Uddannelse: Specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje og uddannet i terapihavens indhold og udformning fra Sveriges landbrugsuniversitet i Alnarp ved Malmø og haveterapeut fra Coventry universitet i England.

  Terapeutisk virke: Mia har tidligere drevet sin egen terapihave, Grönska og været ansat som haveterapeut på Luciaklinikken, en klinik for stressrehabilitering.

  Favoritlægeplanter: Rød solhat og kamille, fordi de er smukke og har mange lægende egenskaber ved infektioner og en beroligende effekt.

  Mia Ebsen

  Hvordan kan naturterapi hjælpe på stress?

  Når vi er udenfor i naturen, hviler det område i hjernen, som hedder Hippocampus. Den del af hjernen er overbelastet, når vi er stressede, er indendørs, sidder bag en computer eller kører bil, da hippocampus skal sortere ca. 10.000.000 informationsstykker pr. sekund ned til 12-15 stk pr. sekund. Det er et energikrævende arbejde.

  Hvor hyppigt skal man ud i naturen for at opnå en effekt?

  Mit skøn er minimum 30 min. dagligt, men gerne mere. Den svenske botaniker og læge Carl von Linnè sagde: 8 timers arbejde, 8 timer udendørs og 8 timers søvn, så har man det godt. Det handler altid om et liv i balance. En balance mellem aktivitet og hvile – mellem gøren og væren.

  Hvordan har du set, at naturterapi virker på os mennesker?

  Jeg ser en gavnlig effekt med haveterapi, hvor deltageren deltager i meningsfulde aktiviteter 1-3 gange om ugen. Disse aktiviteter kan være at sidde ved et bål evt. med en mindfulness-guidning. Eller nysgerrigt at undersøge et blad, bark eller en blomst med at forstørrelsesglas som om det var første gang. Eller at passe en plante med vand, lys og næring. Det vigtigste er ikke, hvad det er, men at aktiviteten i naturen er tilpasset til der, hvor patienten er her og nu. Gennem et 12 ugers forløb kunne jeg f.eks. følge, hvordan en patient stille og roligt gik fra at skulle være for sig selv på et bestemt vildt og utæmmet sted med udsigt til at kunne indgå i sociale aktiviteter. Til sidst kunne personen byde ind med en mindfulness-session for de øvrige deltagere, som også var ramt af stress eller udbrændthed.

  Hvordan kan vi implementere naturterapi i hverdagen?

  I hverdagen kan vi alle prioritere at være udendørs mindst 30 min. hver dag. Vi kan gå en tur med opmærksomheden rettet mod den natur, der omgiver os. På kontoret anbefaler jeg æteriske olier, som kan gøre plejepersonalet mindre stressede. Til indlagte på psykiatrisk afdeling giver jeg ofte de unge indlagte fodbad og efterfølgende fod indsmøring med lavendel massageolie og drypper et par dråber æterisk olie fra lavendel på hovedpuden for at de bedre kan falde i søvn.

  Hvordan arbejdede du med stressramte på Luciaklinikken i sin tid?

  På Luciaklinikken havde vi direkte adgang til naturen. I haven omkring slottet fandtes alle de otte oplevelseskarakterer, som behøves, når man har behov for at søge derhen, hvor man støttes bedst. Disse otte naturtyper er: Artsrig, rumlig, fredfyldt, trygt, åbent, kulturhistorisk, folkeligt og vildt. Ofte havde vi naturaktiviteter, som indeholdt en symbolik, hvor deltageren kunne genkende sig selv. Det kunne f.eks. være gennem aktiviteter som at lave bål eller at få planter til at spire. Flere havde behov for hjælp til at øve sig i at skifte mellem at være i aktivitet og i hvile. 

  Hvorfor tror du, at naturen har så stor en kraft og påvirker os mennesker så dybt?

  Forsker parret Kaplans har en teori om, at vores hjerner stadig ligner stenalderfolkets. Det betyder, at vi er skabt til et liv i naturen. Sansestimulering er central i haveterapi. Det gælder om at finde lystfyldte sanseindtryk, som udløser velbehag, nydelse og fred og ro. Når man genopdager sine sanser i haven, giver man også nyt liv til aflukkede nervebaner i sin krop.

  Udover syn, hørelse, smag, lugt og følelse handler haveterapi også om muskel- og balancesansen. Disse aktiviteter kan bidrage til, at man genvinder sundheden og får en bedre balance i livet.

  Hvad er din egen yndlingsbeskæftigelse i naturen?

  At tumle rundt i min kolonihave som en humlebi uden for mange planer. At gøre lidt hist og lidt pist og hvile mig under et træ, hvor ingen andre kan se mig. Det gør meget godt for mig.


  Haveterapiens historie

  Historisk set har haveterapi været kendt og benyttet i flere tusinde år. Vi ved bl.a., at ægyptiske konger fik ordineret havevandring mod tristhed. I 1845 rapporterede Dr. Trezvant i “The American Journal of Insanity”, at motion og sjælelig afledning var vigtig for en fremgangsrig behandling af mennesker med mentale problemer.

  Den haveterapi, vi kender i dag, tager udgangspunkt i de anglosaksiske lande. Da soldater vendte skadede hjem fra 1. og 2. verdenskrig, opdagede man, at havebrug var en meningsfuld og rehabiliterende beskæftigelse både fysisk og psykisk.

  I 1936 blev haveterapi koblet til en universitetsuddannelse i USA. Havebrug blev godkendt som en specifik behandlingsmetode til fysiske og psykiske sygdomme.

  Først i nullerne er uddannelser i haveterapi opstået på universiteter i Europa. Behandlingen er endnu ikke en fuldt accepteret form for behandling i det offentlige i Danmark, men det vinder dog mere og mere frem. I 2016 startede Københavns universitet en masteruddannelse i Naturbaseret terapi og sundhedsfremme.

  Kilde: Mia Ebsen, uddrag fra artikel bragt i Fyens Stiftstidende

  I lægeurtehaven med Lucia Care

  I ’Your Inner Garden’ dyrker vi interessen for naturens lægeurter og deres rigdomme. Her deler vi tips til, hvordan de styrkende planter også kan blive en del af dine daglige rutiner. 

  I Herbarium kan du læse om de forskellige lægeurters karakteristika.

  Morgenfrue

  Calendula officinalis

  Hudpleje, der siger god-morgenfrue

  Med sin gulorange farvepragt er morgenfrue en kendt og elsket lægeplante. Calendula er især anerkendt for sine helende egenskaber, der giver huden et skud af næring. Planten har naturligt anti-inflammatoriske, anti-bakterielle og antimykotiske (svampehæmmende) egenskaber. Gennem tiderne har morgenfrue også været brugt som middel mod alt fra acne over solskoldninger til sår og udslæt.

  En af hemmelighederne bag calendula er, at blomsten er så rig på plantebaserede antioxidanter, herunder carotenoider og de dybdevirkende flavonoider. Disse antioxidanter hjælper med at neutralisere frie radikaler, som begrænser den negative effekt, de kan have på huden. Antioxidanter parrer sig med de frie radikaler, og neutraliserer dem før, at de kan nå at gøre skade som for tidlig aldring i form af øgede fine linjer og rynker og pigmentpletter. I praksis betyder det, at morgenfrue hjælper med at beskytte huden mod stressfaktorer, også kaldet oxidativ stress.

  Morgenfrue lindrer irriteret og følsom hud

  Når huden er i ubalance, reagerer den tit med rødme, tørhed og kløe. Ud over at virke beroligende for alle hudtyper, kan calendula bruges til at lindre forskellige hudtilstande, som kan udvikle sig til eksem. Morgenfrue lindrer både de synlige symptomer og følelsen af det ubehag, som er forbundet hermed. Et hudsymptom kan også være tegn på en mental ubalance, fordi huden er tæt forbundet med nervesystemet. Kløe og rødme er fysiske symptomer, som kan tolkes som et opråb fra kroppen, der prøver at fortælle os, at balancen er ude af trit

  Morgenfrue er anti-inflammatorisk

  Calendula har betændelseshæmmende egenskaber og kan hjælpe med at berolige rødme og lindre ubehag i huden. Inflammation kan forårsage mange frustrerende hudproblemer som uren hud, rosacea, eksem, følsomhed og nedbrydning af collagen. Alle disse tilstande kan drage fordele af calendulas beroligende virkninger bl.a. takket være morgenfrues høje indhold af antioxidanter. Evnen til at hjælpe med at beskytte huden mod oxidativ stress er netop en af calendulas klare fordele.

  Naturlig collagenproduktion med morgenfrue

  Collagen er et vigtigt protein for kroppen. Det er hovedbestanddelen af vores ​​bindevæv og er det mest udbredte protein i vores krop. Faktisk udgør det cirka 1/3 af hele kroppens proteinindhold. Når vi bliver ældre, producerer kroppen mindre collagen. Rynker, slap hud med tabt elasticitet, og stive led er alt sammen tegn på nedsat collagenproduktion. Morgenfrue indeholder saponiner, der stimulerer hudens produktion af collagen og bidrager til en ensartet og elastisk hud. Når collagenniveauet er højt, er huden blød, glat og fast. Collagen hjælper nemlig hudcellerne med at forny og reparere sig selv og med at holde huden frisk.

  Se hvilke af Lucia Cares hudplejeprodukter, der indeholder morgenfrue her.


  Morgenfrue i din hverdag

  • Lav et afkog af morgenfruen: Hele blomsten, blade og stilk koges op og sies fra, så du får en lysebrun væske. Denne essens af morgenfrue hældes på en ren bomuldsklud og duppes på det sarte eller beskadigede hudområde. Det anbefales at anvende frisk morgenfrue, men blomsten kan også opbevares i køleskabet i op til 24 timer.
  • Velegnet til børn: De sårhelende og betændelsesforebyggende egenskaber gør morgenfrueessens ideel at bruge til børn. Anvend til røde numser, bleudslæt, dupning af sår, varmeudslæt eller insektbid. Morgenfrueessens er også god til solskoldninger.
  • Kulinarisk ingrediens: Morgenfrue kan også bruges i madlavning som erstatning for den langt dyrere safran. Blomsterbladene giver maden en delikat gul-safran farve.

  Læs mere om morgenfrue her.

  EXCLUSIVE

  Få 15% på vores Deep Hydrating Mist

  Deep Hydrating Mist and Light Serum er sommerens must-have produkt,
  som skænker fugt og frisk energi dagen lang.

  Vi vil gerne forkæle dig med

  15% på vores Deep Hydrating Mist and Light Serum

  Brug rabatkode: MIST15

  Koden gælder indtil 31.08.2022

  PRODUKTPORTRÆT

  MORNING DEWDROPS

  Deep Hydrating Mist and Light Serum

  For Face

  I gamle dage gik kvinder ture i tæt tåge for at fugte huden. Vi har døbt vores mist og serum ’Morning Dewdrops’ som en hyldest til naturens fantastiske fænomen dug, der spiller en vigtig rolle i mange økosystemer og i regulering af planters fugtbalance.

  Morning Dewdrops – Deep Hydrating Mist and Light Serum er en ekstremt fugtgivende mist og serum i ét. Den genopfrisker din hud på et øjeblik og forsegler fugten i huden. Som ingrediens kommer morgenfrue virkelig til sin ret i vores mist, da calendula styrker spændstigheden og elasticiteten i huden, dæmper rødme og beskytter mod oxidativ stress.

  Naturterapi på spray
  Med vores mist ved hånden har du altid et frisk pust af naturen lige ved hånden. Morning Dewdrops Deep Hydrating Mist and Light Serum virker vækkende, forfriskende og afstressende – ikke bare på huden, men også for sindet. Brug den, når du har behov for at slippe eller samle tankerne og stimulere din koncentrationsevne.

  Læs mere om Lucia Care Deep Hydrating Mist and Light Serum her

  “Jeg bruger misten dagligt imellem patienter. Den hjælper mig til at være fuldt til stede og dermed til at præstere. Jeg bruger også misten til at nulstille mig selv, når jeg mediterer, og inden jeg går i seng om aftenen.”

  Nanna Kirkebjerg, læge og stifter af Lucia Care


  Fugt, fugt og mere fugt

  1. Fugt tiltrækker fugt: Fugtig hud virker som en svamp, der hurtigt absorberer det, du smører på den. Derfor kan du øge effektiviteten af din creme, lotion eller olie ved først at spritze huden med Lucia Cares mist. Det får de fugtgivende og regenererende ingredienser til at trænge  endnu dybere ind i huden.
  1. Forsegl fugten i huden: Du kan forsegle fugten i huden ved at anvende vores mist som ekstra lag i din ansigtsrutine. Brug den under og over din ansigtscreme, olie eller foundation. Du kan bruge Lucia Cares mist lige så ofte, som du har lyst til i løbet af dagen.
  1. ✓Få en friskere glød: Vores mist indeholder antiinflammatorisk morgenfrue, fugtbevarende aloe vera og hyaluronsyre, som binder fugt dybt i huden. Få en god plejerutine med brug af misten morgen og aften som en mild fugtgiver på ren hud, før din ansigtscreme eller olie.
  • Læg en god base for SPF-produkter: Brug misten som en god bund for, at produkter med solfaktor kan trænge godt ind i huden. Produkter med solplejefaktor er endnu ikke en del af Lucia Cares hudplejeserie. Udviklingen er på tegnebordet, men solen skal stå op mange gange endnu, før vi kan præsentere vores første produkt med SPF. For SPF-produkter henviser vi til gladhud.nu

  Multitask med Morning Dewdrops

  Tips til at bruge Lucia Care Deep Hydrating Mist & Light Serum over hele kroppen

  • Misten er primært til ansigtet, men kan også bruges til arme og ben ved tørhed og kløe for at opnå en beroligende effekt.
  • Mist kroppen ved lette solskoldninger på udsatte steder som f.eks. ansigt eller skuldre.
  • Bring naturen indenfor og brug misten på køreture, på kontoret, efter yoga eller træning, eller når som helst, du har brug for et forfriskende pust.

  Læs mere om Lucia Care Deep Hydrating Mist and Light Serum her